U okviru napomene unesite odgovarajuće šifre i količine za proizvode koje hoćete da naručite