USB u kožnom privesku – MEMI

8.00€
Materijal:
PVC, koža
Preporučena štampa:
Tampon, UV stampa, blindruk

U okviru napomene unesite odgovarajuće šifre i količine za proizvode koje hoćete da naručite