Ćebe od polara – BLANKET

5.70€
Šifra:
5515.40
Dimenzije:
180 x 120 cm
Preporučena štampa:
SITO, VEZ

U okviru napomene unesite odgovarajuće šifre i količine za proizvode koje hoćete da naručite