Notes formata A5 14 x 21.5 cm – Polo

2.15€
Šifra:
8021.12
Dimenzije:
A5 14 x 21.5 cm

U okviru napomene unesite odgovarajuće šifre i količine za proizvode koje hoćete da naručite