Rokovnik B5 – GOMATTO

2.60€
Šifra:
8007.60
Dimenzije:
B5 17 x 24 cm
Preporučena štampa:
Sito stampa, Folija tisak

U okviru napomene unesite odgovarajuće šifre i količine za proizvode koje hoćete da naručite